CHILLER YORK 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Sản phẩm CHILLER YORK

CHILLER YORK

Chiller York
Chiller York 630.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Chiller York
Chiller York 250.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CYK Compound Centrifugal Chiller
CYK Compound Centrifugal Chiller 860.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
OM Custom Design Centrifugal Chiller
OM Custom Design Centrifugal Chiller 725.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
YCAL Scroll Chiller
YCAL Scroll Chiller 370.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 1.450.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 2.100.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 360.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 850.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 1.780.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 930.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
CHILLER YORK
CHILLER YORK 1.250.000.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Chiller York YCAE
Chiller York YCAE 650.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
 Máy làm lạnh trục vít biến tốc độ YVAA
Máy làm lạnh trục vít biến tốc độ YVAA 850.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh cuộn YLAA
Máy làm lạnh cuộn YLAA 330.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh trục vít biến tốc độ YCIV
Máy làm lạnh trục vít biến tốc độ YCIV 720.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
 Máy làm lạnh ly tâm mang từ tính
Máy làm lạnh ly tâm mang từ tính 560.000.000 đ650.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh ly tâm YK (250-3,000 TR (880-10,550 kW)
Máy làm lạnh ly tâm YK (250-3,000 TR (880-10,550 kW) 290.000.000 đ380.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy làm lạnh ly tâm hơi nước YST700-2,800 TR (2,460-9,850 kW)
Máy làm lạnh ly tâm hơi nước YST700-2,800 TR (2,460-9,850 kW) 195.000.000 đ250.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
1 2 »
Facebook Chat
zalo