CHILLER YORK 0966.073.073

Tìm kiếm

FCU YORK

Vertical High-Rise Fan Coil Units (Dung lượng: 350 đến 1.200 CFM.)
Vertical High-Rise Fan Coil Units (Dung lượng: 350 đến 1.200 CFM.) 51.200.000 đ60.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Vertical, High-Performance Fan Coil Units  CFM: 400 đến 2.000 CFM
Vertical, High-Performance Fan Coil Units CFM: 400 đến 2.000 CFM 64.600.000 đ73.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Vertical Low Profile Fan Coil Units ( Dung lượng: 250 đến 1.200 CFM )
Vertical Low Profile Fan Coil Units ( Dung lượng: 250 đến 1.200 CFM ) 69.600.000 đ80.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Horizontal & Vertical Blower Coil Units ( CFM: 800 đến 4.000 CFM )
Horizontal & Vertical Blower Coil Units ( CFM: 800 đến 4.000 CFM ) 79.600.000 đ92.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Tầng gắn quạt dọc CFM: 200 đến 1.200 CFM
Tầng gắn quạt dọc CFM: 200 đến 1.200 CFM 75.600.000 đ89.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Facebook Chat
zalo